Gdańskie cmentarze
Jesteś w:  Gdańskie cmentarze » Wojenne » Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojs..
Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Centralnym w Gdańsku
Tytuł:Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Centralnym w Gdańsku

Mogiła ta znajduje się w Rejonie IX tego cmentarza. Dojście główną aleją cmentarną, 150 m od jej zwężenia, następnie w prawo na Kwaterę Wojskową, po której prawej stronie usytuowana jest mogiłą żołnierska.

Mogiłą została utworzona w 1970 roku, po ekshumacji na Cmentarz Centralny szczątków 58 żołnierzy Wojska Polskiego, pochowanych uprzednio w grobach ziemnych na nowym Cmentarzu Najświętszej Marii Panny od strony ul. Traugutta, po prawej stronie lipowej alei cmentarnej prowadzącej od Alei Zwycięstwa.

Brak jest bliższych danych dotyczących pochowanych żołnierzy Wojska Polskiego. Z informacji ustnych dawnych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gdańsku wynika, że ekshumowane w związku z likwidacją cmentarza NMP szczątki żołnierzy WP pochodziły z pochówków dokonywanych od 1945 roku na jednej z dwóch wydzielonych kwater grobów żołnierskich zlokalizowanych na starych cmentarzach przy al. Zwycięstwa. tj. ww. kwatery i kwatery usytuowanej na cmentarzu p.w. św. Mikołaja, w rogu od strony ul. Narutowicza.

W pierwotnej swej formie mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Centralnym posiadała wystrój w postaci płyty nagrobnej z piaskowca ufundowanej przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Obecny, nowy wystrój mogiły w formie czarnej granitowej płyty upamiętniającej wykonany został w 2000 roku.
Mogiła pozostaje pod opieką i administracją Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Informacje dotyczące mogiły można uzyskać pod nr tel. 58 52-44-563. 


 
Na skróty
cmentarze komunalne
©2009-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni