Gdańskie cmentarze
Jesteś w:  Strona główna
Strona główna

Zamierzeniem twórców naszej strony internetowej było dostarczenie możliwie szerokiej wiedzy na temat gdańskich nekropolii. Zamieszczone tu informacje dotyczą zarówno przeszłości gdańskich cmentarzy jak i spraw związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem.

W części poświęconej cmentarzom komunalnym znaleźć można szereg praktycznych informacji i zagadnień dotyczących korzystania z cmentarzy. Znajdują się tu m.in. dane kontaktowe do zarządcy i obsługi administracyjnej cmentarzy oraz do siedzib biur cmentarnych, plany cmentarzy, opisy i zdjęcia wybranych nagrobków, pomników i grobów znanych gdańszczan.

Na osobną uwagę zasługuje wyszukiwarka miejsc pochówków – narzędzie dla osób poszukujących istniejących grobów osób zmarłych, pochowanych na gdańskich cmentarzach komunalnych, począwszy od 1945 roku.

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że do dnia 05.06.2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 20 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego należy umieścić informację o limicie osób, o którym mowa powyżej oraz podejmuje się środki zapewniające jego przestrzeganie.

Zgodnie z powyższym informujemy, że w kaplicach cmentarnych obowiązują następujące limity osób uczestniczących w ceremoniach:

  1. Kaplica na Cm. Łostowickim - max. 9 osób,
  2. Kaplica na Cm. Centralnym „Srebrzysko” - max. 3 osoby,
  3. Kaplica na Cm. Garnizonowym - max. 3 osoby,
  4. Kaplica na Cm. Oliwskim - max. 2 osoba
  5. Kaplica na Cm. Św. Jadwigi - max. 2 osoba

 
Na skróty
cmentarze komunalne
©2009-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni