Gdańskie cmentarze
Jesteś w:  Strona główna
Strona główna

Zamierzeniem twórców naszej strony internetowej było dostarczenie możliwie szerokiej wiedzy na temat gdańskich nekropolii. Zamieszczone tu informacje dotyczą zarówno przeszłości gdańskich cmentarzy jak i spraw związanych z ich bieżącym funkcjonowaniem.

W części poświęconej cmentarzom komunalnym znaleźć można szereg praktycznych informacji i zagadnień dotyczących korzystania z cmentarzy. Znajdują się tu m.in. dane kontaktowe do zarządcy i obsługi administracyjnej cmentarzy oraz do siedzib biur cmentarnych, plany cmentarzy, opisy i zdjęcia wybranych nagrobków, pomników i grobów znanych gdańszczan.

Na osobną uwagę zasługuje wyszukiwarka miejsc pochówków – narzędzie dla osób poszukujących istniejących grobów osób zmarłych, pochowanych na gdańskich cmentarzach komunalnych, począwszy od 1945 roku.

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że od dnia 27.03.2021 r. do dnia 03.05.2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 20 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego należy umieścić informację o limicie osób, o którym mowa powyżej oraz podejmuje się środki zapewniające jego przestrzeganie.

Zgodnie z powyższym informujemy, że w kaplicach cmentarnych obowiązują następujące limity osób uczestniczących w ceremoniach:

  1. Kaplica na Cm. Łostowickim - max. 9 osób,
  2. Kaplica na Cm. Centralnym „Srebrzysko” - max. 3 osoby,
  3. Kaplica na Cm. Garnizonowym - max. 3 osoby,
  4. Kaplica na Cm. Oliwskim - max. 2 osoba
  5. Kaplica na Cm. Św. Jadwigi - max. 2 osoba

 
Na skróty
cmentarze komunalne
©2009-2017 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni