Gdańskie cmentarze
Jesteś w:  Gdańskie cmentarze » Komunalne » Cmentarz Centralny "Srebrzysko..
Cmentarz Centralny "Srebrzysko"

Adres biura i cmentarza: Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Srebrniki 2
Telefon do biura obsługi: 58 34-14-977

 
fot. Karol Stańczak

Cmentarz Centralny otwarty został jako cmentarz miejski (Central Friedhof) w 1924 roku. Założony został we Wrzeszczu, na powierzchni kilkunastu hektarów na stokach doliny przyległej do Potoku Strzyża, na wysokości dawnej rezydencji Rottenbergów Srebrny Młyn (Silberhammer). Powierzchnia obiektu wynosi 28,03 ha. Dzieje cmentarza w menu Historia.


Przy projektowaniu założenia cmentarnego wykorzystano naturalne malownicze ukształtowanie terenu, jakie tworzyła długa dolina, łagodnie wcinająca się w otaczające wyniesienia morenowe. Jej środkiem poprowadzono szeroką, rozdzieloną pasem zieleni, główną aleję cmentarną. Na stokach zboczy doliny uformowane zostały tarasy przeznaczone na miejsca grzebalne. Dojście do wyżej położonych tarasów zapewniały od strony głównej alei poprzeczne alejki z kamiennymi schodami. Dla celów obsługi cmentarza najszersze tarasy skomunikowano z głównym wejściem poprzez stokowo poprowadzone drogi gospodarcze.

Granice cmentarza wyznaczały grzbiety otaczających dolinę wyniesień. Zostały one zalesione tworząc strefę ochronną cmentarza. Zieleń cmentarna została skomponowana w sposób zapewniający całoroczny, nastrojowy charakter i harmonizujący z otaczającym terenem.

Po obu stronach głównej alei posadzone zostały zwarte skupiny kosodrzewiny, wydłużając widok na cmentarz od strony wejścia. W wielogatunkowym drzewostanie cmentarnym wykorzystano pozostałości samosiewów drzew na skarpach i uzupełniając je nasadzeniami brzóz i świerków serbskich. Kompozycja ta miała na celu zapewnienie w ciągu całego roku efektów dekoracyjnych, poprzez zimozielone sosny i świerki oraz białą korę brzóz. Przy bocznych alejkach i schodach terenowych wprowadzono nasadzenia krzewiastych form jałowców, a na skarpach tarasów posadzono szereg gatunków ozdobnych krzewów, w tym z owocami dla ptaków.

Mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego
Na cmentarzu, w Rejonie IX znajduje się mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego. Dojście główną aleją cmentarną, 150 m od jej zwężenia, następnie w prawo na Kwaterę Wojskową, po której prawej stronie usytuowana jest mogiła żołnierska.

Mogiła została utworzona w 1970 roku, po ekshumacji na Cmentarz Centralny szczątków 58 żołnierzy Wojska Polskiego, pochowanych uprzednio w grobach ziemnych na nowym Cmentarzu Najświętszej Marii Panny od strony ul. Traugutta, po prawej stronie lipowej alei cmentarnej prowadzącej od Alei Zwycięstwa.

Brak jest bliższych danych dotyczących pochowanych żołnierzy Wojska Polskiego. Z informacji ustnych dawnych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gdańsku wynika, że ekshumowane w związku z likwidacją Cmentarza NMP szczątki żołnierzy WP pochodziły z pochówków dokonywanych od 1945 roku na jednej z dwóch wydzielonych kwater grobów żołnierskich zlokalizowanych na starych cmentarzach przy al. Zwycięstwa. tj. ww. kwatery i kwatery usytuowanej na Cmentarzu p.w. św. Mikołaja, w rogu od strony ul. Narutowicza.

W pierwotnej swej formie mogiła zbiorowa żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Centralnym posiadała wystrój w postaci płyty nagrobnej z piaskowca ufundowanej przez Związek Bojowników o Wolność i Demokrację. Obecny, nowy wystrój mogiły w formie czarnej granitowej płyty upamiętniającej wykonany został w 2000 roku.
Mogiła pozostaje pod opieką i administracją Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Informacje dotyczące mogiły można uzyskać pod nr tel. (58) 52-44-563.

Krematorium
Na terenie miasta Gdańska od 2003 roku czynne jest krematorium stanowiące własność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Zieleń” Sp. z o.o.
Zlokalizowane jest przy ul. Srebrniki 12, w Gdańsku-Wrzeszczu obok Cmentarza Centralnego. Świadczy usługi kremacji zwłok. 
Informacje w sprawie usług kremacji zwłok można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Zieleń” Sp. z o.o., przy ul. Partyzantów 76, w Gdańsku-Wrzeszczu, pod nr tel. 58 34-12-071.

Kolumbarium
Na terenie miasta Gdańska czynne jest od 2003 roku jako wyodrębniony obiekt cmentarny kolumbarium stanowiące własność Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Zieleń” Sp. z o.o. Zlokalizowane jest przy ul. Srebrniki 12 w Gdańsku-Wrzeszczu obok Cmentarza Centralnego i Zakładu Kremacji .

Informacje w sprawie pochówku szczątków zmarłych osób w kolumbarium można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „ Zieleń” Sp. z o.o. przy ul. Partyzantów 76, w Gdańsku-Wrzeszczu, pod nr tel. 58 34-12-071.


 
Na skróty
cmentarze komunalne
©2009-2024 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni