Gdańskie cmentarze
Jesteś w:  Gdańskie cmentarze » Wojenne
Wojenne

Cmentarzami wojennymi są cmentarze przeznaczone do chowania zwłok osób:
– poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego,
– wojskowych poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych, bez względu na narodowość,
– sióstr miłosierdzia i wszystkich, którzy wykonując zlecone im czynności przy jakiejkolwiek formacji wojskowej, poległy lub zmarły z powodu działań wojennych,
– jeńców wojennych i osób internowanych,
– uchodźców z 1915 roku.
– wojskowych i cywilnych, bez względu na ich narodowość, które straciły życie wskutek represji okupanta niemieckiego albo sowieckiego po dniu 1 września 1939 r.,
– ofiar niemieckich i sowieckich obozów,
– które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem i represji totalitarnych w okresie od 1944 r. do 1956 r.

(Na podstawie Ustawy o grobach i cmentarzach z dnia 28 marca 1933, oprac. na podst.: Dz.U. z 1933 r. Nr 39, poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, z  2006 r. Nr 144, poz. 1041).

 
Na terenie Gdańska znajdują się 4 cmentarze wojenne, natomiast poza terenami cmentarzy wojennych zlokalizowane są 3 obiekty grobownictwa wojennego. Ponadto na cmentarzach komunalnych mieszczą się kwatery wojskowe (informacja w podrozdziałach menu Cmentarze  komunalne).


 
Na skróty
cmentarze komunalne
©2009-2024 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni