Gdańskie cmentarze
Jesteś w:  Gdańskie cmentarze » Komunalne » Cmentarz Łostowicki
Cmentarz Łostowicki

Adres biura i cmentarza: Gdańsk, ul. Łostowicka 35
Telefon do biura obsługi: 58 30-20-207

 
Fot. Karol Stańczak

Największy, nowy cmentarz komunalny w Gdańsku. Zajmuje rozległy teren, około 50 ha, pomiędzy ul. Kartuską i aleją Armii Krajowej. Od strony południowo-zachodniej graniczy z ul. Cedrową. Główne wejście na cmentarz i parking prowadzi od ul. Łostowickiej. Administracja cmentarza znajduje się po lewej stronie głównego wejścia.

Założenie cmentarne zrealizowane zostało na podstawie wielobranżowego projektu wykonanego przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku.

Kompozycja przestrzenna cmentarza wykorzystuje naturalne, faliste ukształtowanie terenu. Poszczególne kwatery grzebalne których jest 79, mają różne wielkości i kształt wynikający z sieci głównych i bocznych dróg, pomiędzy którymi są zlokalizowane. Oprócz kwater przeznaczonych do bieżących pochówków na Cmentarzu Łostowickim znajduje się kilka innych wydzielonych kwater: Aleja Zasłużonych, Kwatera Żołnierzy Armii Krajowej, Kwatera Sybiraków z pomnikiem Golgoty Wschodu, kwatery domów opieki społecznej i kwatery wyznaniowe kościołów prawosławnego, greckokatolickiego, polskokatolickiego oraz kolumbaria.

Od głównego wejścia prowadzi w głąb cmentarza główna aleja obsadzona kolumnowymi tujami i jałowcami. Po jej bokach znajdują się nasadzenia izolacyjne złożone z modrzewi oraz jodeł, za którymi rozpościerają się kwatery grzebalne. Przy głównej alei usytuowany jest dwukondygnacyjny dom przedpogrzebowy, w którym oprócz dużej kaplicy znajdują się: kostnica oraz pomieszczenia gospodarcze i techniczne.

Na cmentarzu znajdują się różnego rodzaju kwatery grzebalne.

I. KWATERY WOJSKOWE I KOMBATANCKIE:

1. KWATERA ARMII KRAJOWEJ (do chowania zmarłych żołnierzy Armii Krajowej)

Część kwatery 70 przeznaczona została do chowania zmarłych żołnierzy Armii Krajowej. W obrębie kwatery znajduje się pomnik upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej oraz miejsca stoczonych przez AK walk.

Dysponent: Zarząd Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Gdańsk, ul. Chlebnicka 36, tel. (58) 30-17-551, tel. (58) 55-14-19.

2. KWATERA SYBIRAKÓW
Część kwatery 42 przeznaczona została do chowania zmarłych członków Związku Sybiraków. W obrębie kwatery znajduje się współczesny pomnik Golgota Wschodu.

Dysponent: Związek Sybiraków Koło nr 1 w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 34, 80-855 Gdańsk, tel. (58) 30-84-438
Kontakt: Związek Sybiraków Zarząd Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 41/42, 80-210 Gdańsk-Wrzeszcz.

3. KWATERA WOJSKOWA (do chowania zmarłych żołnierzy Wojska Polskiego)

Część kwatery 42 przeznaczona jest również do bieżących pochówków zmarłych wojskowych – żołnierzy Wojska Polskiego z terenu Gdańska. 

Dysponent: Dowódca Garnizonu Gdańsk, ul. Konopnickiej 13, 80-240 Gdańsk.

Kontakt: Szef 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego, tel. 261 21 34 03.

II. KWATERY WYZNANIOWE:

1. KWATERA PRAWOSŁAWNA
Część kwatery 70 przeznaczona do chowania zmarłych obrządku prawosławnego.

Dysponent: Parafia Prawosławna Świętego Mikołaja, ul. Traugutta 45, 80-221 Gdańsk-Wrzeszcz, tel.(58) 34-10-728, tel. (58) 34-19-530.

2. KWATERA GREKOKATOLICKA
Część kwatery 70 przeznaczona do chowania zmarłych obrządku greckokatolickiego.

Dysponent: Parafia Greckokatolicka Świętego Bartłomieja i Opieki Najświętszej Marii Panny , ГРЕКОКАТЛИЦКА (ВИЗ-УКР.) ПАРАФIА СВ. ВАРТОЛОMЕЯ Й ПОКРОВА ПР. ВОГОPODЦЦI, 80-847 Gdańsk Zaułek Świętego Bartłomieja tel. (58) 30-16-6 96.

3. KWATERA POLSKOKATOLICKA
Część kwatery 70 przeznaczona do chowania zmarłych wyznawców Kościoła Polskokatolickiego.

Dysponent: Kościół Polskokatolicki, Parafia p.w. Bożego Ciała, 80-802 Gdańsk ul. 3 Maja 19, tel. (58) 30-25-238.

III. POZOSTAŁE KWATERY

1. Część kwatery 42 przeznaczona do chowania zmarłych z Domu Opieki Społecznej, przy ul. Polanki 121, w Gdańsku-Oliwie.

Dysponent: Dom Opieki Społecznej, 80-308 Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 12, tel. (58) 55-21-952.

2. Kwatera grzebalna dla chowania zmarłych mieszkańców Miejskiego Domu Opieki Społecznej

Dysponent: Miejski Dom Pomocy Społecznej, 80-626 Gdańsk, ul. Hoża 4, tel. (58) 30-70-922.


 
Na skróty
cmentarze komunalne
©2009-2024 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni