Gdańskie cmentarze
Jesteś w:  Zarząd i administracja
Zarząd i administracja

Zarządcą gdańskich cmentarzy komunalnych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, z siedzibą przy ulicy Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Sprawy związane z nadzorem nad administrowaniem, utrzymaniem i ochroną cmentarzy komunalnych w Gdańsku powierzono Działowi Pomników, Cmentarzy i Obiektów Rekreacyjnych GZDiZ w Gdańsku.

Natomiast sprawy administracji oraz obsługę usług cmentarnych i pogrzebowych w Gdańsku aktualnie prowadzi na rzecz GZDiZ w Gdańsku Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Zieleń” Sp. z o.o., przy ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk.

Dane kontaktowe i tematy najważniejszych spraw do załatwienia (więcej informacji w menu Regulamin)

 

Zakres spraw Sprawę prowadzi Kontakt
1. Wnioski i skargi dotyczące cmentarzy komunalnych Gdańsku oraz usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych.

 

2. Uzyskanie zgody na pochowanie osób zmarłych, na terenie cmentarzy komunalnych zamkniętych do bieżącego chowania zmarłych.

3. Wydawanie decyzji na sprowadzenie zwłok/urny z prochami do kraju osób zmarłych za granicą, w celu pochowania ich na terenie Gdańska.

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, inspektor ds. utrzymania cmentarzy w Dziale Utrzymania Zieleni

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:
poniedziałek, godz. 9.00-11.00
czwartek, godz. 11.00-14.00
Kontakt z inspektorem 58 52-44-563 i 58 52-44-565,
ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk-Wrzeszcz, budynek B, pok. 3.

 

Przyjmowanie interesantów w innych sprawach:
od pn. do pt. w godz. od 7.00 do 15.00,
ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk-Wrzeszcz,
budynek B, pok. 3,
tel. 58 52-44-563 i 58 52-44-565,
e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl

 

1. Obsługa usług cmentarnych dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

2. Rezerwacja terminów pochówków na cmentarzach komunalnych

3. Prowadzenie ksiąg cmentarnych

4. Pobieranie opłat według cennika.

Główne Biuro Cmentarne Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Zieleń” sp. z o.o ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk-Wrzeszcz,
tel. 58 34-17-335 i 58 34-12-071,
od pn. do pt. w godzinach 7.00-15.00,
e-mail: zielen@zielen.pl.

Procedury spraw prowadzonych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni:

Klauzula informacyjna RODO:
Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w związku z administrowaniem, utrzymaniem i ochroną cmentarzy komunalnych w Gdańsku są Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36 (zarządca cmentarzy) oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Zieleń” Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 76 (administrator cmentarzy). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do administrowania, utrzymania i ochrony cmentarzy komunalnych w Gdańsku. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony Pani/Pana danych osobowych dostępne są pod adresami www.gzdiz.gda.pl oraz www.zielen.pl

 
Na skróty
cmentarze komunalne
©2009-2024 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni