Historia

Cmentarz założony około 1880 roku na potrzeby gminy ewangelickiej Sobieszewa  (Bohnsack).

Od 1947 do 1973 roku funkcjonował jako cmentarz katolicki parafii Matki Boskiej Saletyńskiej. Od 1973 roku, po włączeniu Sobieszewa w granice Gdańska, użytkowany jest jako cmentarz komunalny. W 1992 roku powiększony o przyległy teren ośrodka wczasowego.