Przypominamy  o konieczności wnoszenia opłat z tytułu przedłużenia ważności grobów. Dotyczy to osób mających groby swoich bliskich lub miejsca rezerwowe na cmentarzach komunalnych w Gdańsku.

Zgodnie z Ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31.01.1959 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 912,1669), termin ważności grobu upływa po 20 latach od daty zgonu lub po upływie terminu przedłużenia jego ważności. Po tym terminie zarządcy cmentarza przysługuje prawo do zlikwidowania grobu. Opłaty można uiszczać w biurach cmentarnych i w biurze pogrzebowym PPU „ZIELEŃ” sp. z o.o. w Gdańsku.

Adresy biur cmentarnych w Gdańsku:
1. ul. Partyzantów 76 (tel.: 58-341-20-71/73 lub 58-341-73-35) – przyjmuje opłaty dotyczące wszystkich cmentarzy,
2. ul. Łostowicka 35 (tel: 58-302-02-07) – przyjmuje opłaty dot. cmentarzy: Łostowickiego, Św. Franciszka, Św. Ignacego, Salvator Nowy, Sobieszewskiego,
3. ul. Srebrniki 12 (tel: 58-341-49-77) – przyjmuje opłaty dot. Cmentarza Centralnego „Srebrzysko”,
4. ul. Opacka 8 (tel: 58-552-29-22) – przyjmuje opłaty dot. Cmentarza Oliwskiego i Św. Jadwigi (Nowy Port),
5. ul. Partyzantów 76 (siedziba PPU „ZIELEŃ” sp. z o.o.; tel. 58-34-20-71/73 lub 58-341-73-35) – przyjmuje opłaty dot. Cmentarza Garnizonowego.

Biura czynne są w środy w godz. 7.00- 17.00, w pozostałe dni robocze w godz. 7.00-15.00.

Opłaty za grób można również dokonać przelewem na konto:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ZIELEŃ” sp. z o.o.
ul. Partyzantów 76; 80-254 Gdańsk
Santander Bank Polska
Nr konta 85 1090 1098 0000 0000 0901 5844

W tytule przelewu należy podać:

1. Imię i nazwisko zmarłego
2. Datę zgonu
3. Imię i nazwisko płatnika
4. Adres płatnika

Wysokość opłat przedłużających ważność grobu wynosi:

1.    Wszystkie cmentarze- grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych -     1.045,15 zł.
2.    Wszystkie cmentarze- grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych - 521,53 zł.
3.    Wszystkie cmentarze- grób ziemny dziecinny  - 932,58 zł.
4.    Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości jednej trumny - 1.762,30 zł.
5.    Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości dwóch trumien - 2.704,60 zł.

Opłaty cmentarne, pobierane przy przedłużeniu ważności grobu na okres 10 lat wynoszą 50% odpowiedniej ceny.

Szczegółowe informacje dotyczące opłat pobieranych na cmentarzach komunalnych w Gdańsku znaleźć można na stronie: http://www.gzdiz.gda.pl/cmentarze

I. Wysokość opłat wnoszonych na cmentarzach komunalnych w Gdańsku  kreślona jest  Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska:

  1. Nr 1983/10 z dnia 27.12.2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska - /kliknij tutaj/
  2. Nr 1433/13 z dnia 23.10.2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska - /kliknij tutaj/
  3. Nr 661/14 z dnia 21.05.2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za miejsca na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska - /kliknij tutaj/
  4. Nr 567/15 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie ustalenia cen za udostępnienie mienia komunalnego, usługi cmentarne oraz opłat eksploatacyjnych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska - /kliknij tutaj/
  5. Nr 922/16 z dnia 21.06.2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia cen za udostępnienie mienia komunalnego, usługi cmentarne oraz opłat eksploatacyjnych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska - /kliknij tutaj/

II. Zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska wymienionymi w punkcie „I” przy pochówkach na nowych miejscach na cmentarzach komunalnych miasta Gdańska pobierane są następujące opłaty:

L.p.

Cmentarz /rodzaj grobu

Wysokość opłat cmentarnych

1

2

3

1

Łostowicki- grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

2.125,15

2

Oliwski, Garnizonowy, Św. Jadwigi, Św. Ignacego - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

2.612,98

3

Centralny „Srebrzysko”, Salvator Nowy,  Św. Franciszka, Sobieszewski - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

2.225,28

4

Wszystkie cmentarze - grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych

1.125,05

5

Wszystkie cmentarze - grób ziemny dziecinny

2.012,58

6

Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości jednej trumny

3.159,17

7

Łostowicki- nisza w kolumbarium

3.068,69

8

Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych

210,05

III. Opłaty cmentarne, pobierane przy przedłużeniu ważności grobu na okres 20 lat wynoszą:

L.p.

Cmentarz /rodzaj grobu

Wysokość opłat cmentarnych

1

2

3

1

Wszystkie cmentarze - grób ziemny, przeznaczony do pochówków tradycyjnych

1.045,15

2

Wszystkie cmentarze - grób ziemny (mały), przeznaczony do pochówków urnowych

521,53

3

Wszystkie cmentarze - grób ziemny dziecinny

932,58

4

Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości jednej trumny

1.762,30

5

Wszystkie cmentarze- grób murowany o szerokości dwóch trumien

2.704,60

6

Wszystkie cmentarze - grób murowany o szerokości trzech trumien

3.646,89

7

Łostowicki - nisza w kolumbarium

1.514,02

8

Łostowicki- nisza w kolumbarium – przedłużenie ważności miejsca rezerwowego

1.009,35

9

Zbiorowy grób murowany i Grób Dzieci Nienarodzonych

105,03

UWAGA:  opłaty cmentarne, pobierane przy przedłużeniu ważności grobu na okres 10 lat wynoszą 50% odpowiedniej ceny.

IV. Opłaty za grób można dokonać przelewem na konto:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ZIELEŃ” sp. z o.o. ul. Partyzantów 76; 80-254 Gdańsk:

Santander Bank Polska S.A.    85 1090 1098 0000 0000 0901 5844

w tytule przelewu  należy podać:

1. imię i nazwisko zmarłego
2. datę zgonu
3. imię i nazwisko płatnika
4. adres płatnika