Historia

Powstał w 1866 roku jako cmentarz katolicki przy pojezuickim kościele św. Ignacego Loyola. W latach 1878 i 1894 cmentarz został powiększony w kierunku południowym. Od 1947 roku cmentarz komunalny. Ostatnie powiększenie cmentarza, w kierunku zachodnim, nastąpiło w 1970 roku. Zachowały się tylko nieliczne nagrobki sprzed 1945 roku.

W pobliżu obecnego cmentarza istniał wcześniej przy Trakcie św. Wojciecha starszy cmentarz z połowy XVII wieku, związany z wybudowanym w Starych Szkotach pierwszym kościołem jezuickim. Cmentarz ten został zamknięty po wybudowaniu nowego cmentarza. W miejscu, gdzie się znajdował zlokalizowana jest obecnie stacja benzynowa.