Gdańskie lapidaria

Lapidarium Gdańskie stanowi miejsce gromadzenia nagrobków oraz innych form małej architektury pochodzących ze zlikwidowanych cmentarzy, znajdujących się w obrębie granic administracyjnych miasta. Powstało z inicjatywy władz Miasta Gdańska dla upamiętnienia zlikwidowanych cmentarzy gdańskich. Zlokalizowane jest w Parku Akademickim w Gdańsku-Wrzeszczu od strony ul. Narutowicza, na terenie pocmentarnym historycznego Cmentarza pw. Św. Mikołaja.

Wybudowano je na przełomie 2005 i 2006 roku na podstawie projektu Przedsiębiorstwa Usługowego „Presto” z Gdańska, wykonanego przez mgr inż. arch. Joannę Tucką, zrealizowane pod nadzorem ZDiZ w Gdańsku. Zajmuje powierzchnię 0,45 ha.
Główny element architektoniczny lapidarium stanowi cenotaf w formie dużego klombu z centralnie umieszczonym, zgrubnie ociosanym głazem, ze stylizowanym pierwszym historycznym zapisem Gdańska – „GYDDANYZC” i datą A.D.997, okolony murkami z bloków granitowych, z 60 głazami granitowymi, z których 12 zawiera napisy kolejno oznaczające wieki od X do XXI.

Przed cenotafem znajduje się plac centralny, po którego prawej stronie umieszczone zostały dwie granitowe tablice informacyjne. Po obu bokach placu centralnego umieszczonych zostało 8 zabytkowych tablic nagrobnych pochodzących ze zlikwidowanych cmentarzy. Inne, mniejsze płyty i elementy nagrobkowe (stelle, postumenty) zostały umieszczone wzdłuż alejki usytuowanej wzdłuż lapidarium.

Przypadki odnalezienia płyt nagrobkowych pochodzących z dawnych cmentarzy gdańskich należy zgłaszać do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni  tel. (58) 52-44-562.