Komunalne

Wczoraj i dziś

Od początku dziejów Gdańska, powstało i funkcjonowało w mieście około 100 cmentarzy. Jeszcze w okresie międzywojennym istniało w Gdańsku 47 cmentarzy, głównie parafialnych, ale również utrzymywanych przez miasto. Po II Wojnie Światowej, dokonana została komunalizacja prawie wszystkich istniejących w Gdańsku cmentarzy, a ich administrację i użytkowanie powierzono przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej. W 1946 roku zamknięto w Gdańsku 36 cmentarzy, a w 1956 roku ponowiono tą decyzję w stosunku do 13 cmentarzy.

W latach 1969-1970 szereg zamkniętych cmentarzy gdańskich zostało zlikwidowanych, usunięto nagrobki i elementy wystroju grobów, zachowując jedynie istniejące zadrzewienia, a po niwelacji, tereny pocmentarne zagospodarowano jako parki miejskie. 

W latach 70. ubiegłego stulecia funkcjonowało w Gdańsku 8 cmentarzy komunalnych i 5 małych cmentarzy parafialnych, zajmujących łącznie powierzchnię około 55 ha. W tym czasie, rocznie grzebano w mieście około 3000 zmarłych, głównie na Cmentarzu Centralnym tzw. Cmentarzu „Srebrzysko”, założonym jako cmentarz miejski w 1924 roku.

Wobec wyczerpywania się wolnych miejsc grzebalnych na czynnych w tym czasie cmentarzach komunalnych, miasto podjęło działania inwestycyjne związane z budową nowego, „świeckiego” cmentarza komunalnego, w rejonie ul. Łostowickiej w Gdańsku. Pierwsza część tego cmentarza, którego budowę zaplanowano w kilku etapach, został oddany do użytku w 1979 roku. Przed oraz już po rozpoczęciu jego eksploatacji, zamknięte zostały do bieżącego chowania pozostałe czynne do tej pory cmentarze komunalne. Ostatni etap rozbudowy Cmentarza Łostowickiego rozpoczął się jesienią 2008 r.

Ostatecznie, po zaistniałych w końcu lat 70. ubiegłego wieku zmianach w zakresie eksploatacji cmentarzy komunalnych w Gdańsku, około 50 procent z ogólnej ilości 3.900 bieżących pochówków rocznie dokonywanych jest na kwaterach bieżącego chowania na Cmentarzu Łostowickim, pozostałe zaś jako dochowania do istniejących grobów i do miejsc rezerwowych na istniejących ośmiu zamkniętych już do bieżącego chowania zmarłych cmentarzach: Centralnym „Srebrzysko”, Garnizonowym, Oliwskim, Salvator Nowy, Sobieszewskim, Św. Jadwigi, Św. Franciszka, Św. Ignacego.

Kolumbarium

Na terenie Gdańska znajdują się aktualnie dwa kolumbaria: na Cmentarzu  Łostowickim oraz przy Cmentarzu Centralnym Srebrzysko.

Ochrona cmentarzy

Wszystkie cmentarze komunalne w Gdańsku nadzorowane są w nocy (od zmierzchu do 7.00) przez patrole ruchome (obchodzące teren cmentarza) oraz w dzień przez patrole zmechanizowane.

Grób Dzieci Martwo Urodzonych

Grób Dzieci Martwo Urodzonych znajduje się na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku. Został wybudowany w 2008 roku. Służy głównie do grzebania prochów dzieci urodzonych martwo w gdańskich klinikach położniczych, których rodzice nie podjęli się ich pochowania. Pochówki te finansuje MOPS.
Od pewnego czasu grobem interesują się również rodzice dzieci martwo urodzonych. Jeżeli chcą, aby prochy ich dziecka spoczęły w tym miejscu, pochówek muszą sfinansować sami. Do tej pory w grobie tym spoczęło 160 urn z prochami.